A I O N S T O R E

Loading

Thông tin Dự án

  • Client: Tổng công ty Viễn thông MobiFone
  • Lĩnh vực: Chuyển đổi số cửa hàng
  • Công nghệ: Nhận diện khuôn mặt, Kiosk tự phục vụ, Cảm ứng tương tác, People Counting

Mobifone đã lựa chọn bộ giải pháp AIONStore với các giải pháp Kiosk bốc số thông minh, Camera nhận diện khuôn mặt và đo đếm lượt ra vào, hệ thống CSM tại quầy giao dịch, chấm công nhân sự bằng nhận diện khuôn mặt,… để mang đến một diện mạo mới hiện đại, thông minh hơn cho các chi nhánh cửa hàng.

Bài toán khách hàng

Mobifone mong muốn một giải pháp chuyển đổi số cửa hàng toàn diện nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng cũng như hiện đại hóa quản trị các chuỗi cửa hàng, nâng cao chất lượng.

Mô tả sản phẩm

Bộ giải pháp AIONStore là đáp án hoàn hảo cho bài toán chuyển đổi số của Mobifone. Với các tính năng như: Hệ thống bốc số thông minh bằng nhận diện khuôn mặt, Báo cáo thống kê và đo lường hiệu quả hoạt động, Quản lý dữ liệu và chăm sóc khách hàng, Quản lý chấm công và ca kíp làm việc bằng nhận diện khuôn mặt,… AIONStore đã chuyển đổi số thành công chuỗi cửa hàng Mobifone.

Logo AIONStore 2-2

A product of AIONtech Digital Transformation Joint Stock Company

A pioneering brand in AIOT (Artificial Intelligence of Things) to create breakthrough, intelligent and effective digital transformation solutions for Vietnamese businesses.

Copyright © 2020 AIONtech. All Rights Reserved.